Visie BSO Zieuwent
PEDAGOGISCHE VISIE BSO DE WAAREISE

In onze Pedagogische Visie wordt beschreven voor wie BSO DE WAAREISE bedoeld is. Wat het doel is van BSO DE WAAREISE.
Hoe we de voorschoolse, naschoolse, studiedag en vakantie opvang organiseren.

VSO en BSO tijd is tijd van kinderen voor of na schooltijd. Kinderen zijn in beginsel vrij.
Ze mogen deze tijd zelf indelen. Echter hebben we wel enkele vaste gezamenlijke momenten. Dit zijn de momenten waarbij we samen aan tafel gaan om iets te eten of drinken. Ook een feestje word samen met alle aanwezige kinderen gevierd.


Wij organiseren voor de kinderen regelmatig een activiteit. Als het kind uit eigen beweging iets wil maken of spelen dan stimuleren we dit.
In vakantie perioden willen we de kinderen wel een doelgerichtere activiteit aanbieden.

Andere onderwerpen uit onze Pedagogische Visie zijn: Persoonlijke verzorging. Eten en drinken, hoe om te gaan als een kind ziek is. Verschillende vormen van omgang met elkaar, normen en waarden. Hoe gaan we om met Calamiteiten. Veiligheid, Gezondheid en Hygiene.
Klachtenregeling en gebruik Kindplanner.

Taak van de pedagogisch medewerker tijdens het spel.

Wat mag je van de Pedagogisch Medewerkster verwachten, hoe is zij geschoold, Stagiaires in opleiding. Personeel en coaching.
Belangrijke doelstellingen voor ons als pedagogisch medewerksters hierin zijn:
-> Ieder kind veiligheid en geborgenheid bieden omdat zij uniek zijn.
-> Ieder kind de kans geen om zich op zijn of haar eigen niveau optimaal te kunnen laten ontwikkelen.
-> Ieder kind de kans geven zichzelf te leren kennen.
-> Het kind kennis te laten maken met normen en waarden.
-> Het kind leren zichzelf en andere kinderen te respecteren, waarderen en accepteren zoals hij/zij is.
-> Het kind een onbezorgde, gezellige, veilige, warme omgeving bieden waarin het kind zich thuis kan voelen, zich kan ontwikkelen tot een kind die positief over zichzelf denkt met een dosis zelfvertrouwen, die zijn of haar mogelijkheden kan gebruiken om straks als 4 jarige sterk aan het basisonderwijs te beginnen. Met een sterke basis voor de toekomst als volwassene.

Hierdoor mag een kind van iedere aanwezige pedagogisch medewerkster verwachten:
Dat ieder kind kans wordt geboden zich te ontwikkelen door te spelen, door activiteiten en spellen aangeboden te krijgen. Dat ieder kind zich veilig en gesteund voelt. Dat ieder kind kan rekenen op een positief stimulerende reactie. Dat elk kind gepaste aandacht krijgt en serieus genomen wordt.
Het kind leren dat er regels zijn, en waarvoor deze dienen. Her kind leren wat kan en wat niet kan. Het kind leren rekening met elkaar te houden en stimuleren tot samenspel.

“DAT JE MET EEN KIND ZO OMGAAT ZOALS JE GRAAG WILT DAT ER MET JOU OM GEGAAN WORDT”.
Laatste foto's
gezien op het kabouterpad
gevonden op het kabouterpad
ik in mijn spel
buiten slapen
Laatste nieuws
Sluitingsdagen 2022

De week tussen kerst en oud en nieuw zijn we gesloten.

Volgende feestdagen zijn we…