Visie KDV Zieuwent
PEDAGOGISCHE VISIE

Kinderdagverblijf de Kinderboerderij Zieuwent heeft een pedagogische visie.
Dit is een opvoedkundig plan van aanpak zodat ook uw kind op de 5 belangrijkste ontwikkelings-gebieden, ondersteuning krijgt en gemotiveerd wordt om deze optimaal te ontwikkelen. De 5 belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn Taal (cognitieve) ontwikkeling, reken ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, grove (grote) en fijne motoriek.


Via de methode Startblokken wordt een thema (momenteel is ons thema Eddy de eekhoorn) uitgediept waarbij dit tot doel heeft om de bovengenoemde ontwikkelingsgebieden te vergroten of te versterken. Dit gebeurt steeds opnieuw over de dag heen, in kleine groepjes.
We vullen dit onder andere in door tijdens het vrij spel met de kinderen over het betreffende thema samen te praten. Liedjes zingen over het thema, tijdens het buitenspelen hierop inspringen met een spel. Als activiteit hiermee aan de slag door te kleien, verven, knutselen, tekenen en kleuren, kralen rijgen, puzzelen, plakken, knippen etc. De kinderen daar waar mogelijk zelf laten zien, voelen, ruiken, horen of proeven.
Echter het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen een erg gezellige dag beleven en u als ouders met een gerust hart kunt gaan werken.

Belangrijke doelstellingen voor ons als pedagogisch medewerksters hierin zijn:
-> Ieder kind veiligheid en geborgenheid bieden omdat zij uniek zijn.
-> Ieder kind de kans geven om zich op zijn of haar eigen niveau optimaal te kunnen laten ontwikkelen.
-> Ieder kind de kans geven zichzelf te leren kennen.
-> Het kind kennis te laten maken met normen en waarden.
-> Het kind leren zichzelf en andere kinderen te respecteren, waarderen en accepteren zoals hij/zij is.
-> Het kind een onbezorgde, gezellige, veilige, warme omgeving bieden waarin het kind zich thuis kan voelen, zich kan ontwikkelen tot een kind die positief over zichzelf denkt met een dosis zelfvertrouwen, die zijn of haar mogelijkheden kan gebruiken om straks als 4 jarige sterk aan het basisonderwijs te beginnen. Met een sterke basis voor de toekomst als volwassene.

Hierdoor mag een kind van iedere pedagogisch medewerkster verwachten:
Dat ieder kind de kans wordt geboden zich te ontwikkelen door te spelen, door activiteiten en spellen aangeboden te krijgen. Dat ieder kind zich veilig en gesteund voelt. Dat ieder kind kan rekenen op een positief stimulerende reactie. Dat elk kind gepaste aandacht krijgt en serieus genomen wordt.
Het kind leren dat er regels zijn en waarvoor deze dienen. Het kind leren wat kan en wat niet kan. Het kind leren rekening met elkaar te houden en stimuleren tot samenspel.
Een kind van 10 weken wordt vanaf het eerste moment hoofdzakelijk verzorgd, gevoed en te rusten gelegd en als een kind bijna 4 jaar is kan hij of zij al heel erg veel zelf, lopen fietsen, rennen, klauteren, praten, samen spelen, enz.

“DAT JE MET EEN KIND ZO OMGAAT ZOALS JE GRAAG WILT DAT ER MET JOU OM GEGAAN WORDT”.
Laatste foto's
gezien op het kabouterpad
gevonden op het kabouterpad
ik in mijn spel
buiten slapen
Laatste nieuws
Sluitingsdagen 2022

De week tussen kerst en oud en nieuw zijn we gesloten.

Volgende feestdagen zijn we…